ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ലീക്കർ (ചെംഗ്ഡു) കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്.

വിലാസം:

നമ്പർ 555, ചെചെങ് റോഡ്, നാഷണൽ ഇക്കണോമിക് & ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സോൺ, ചെങ്ഡു 610100 ചൈന.

ഫോൺ:

+86-28-6598-8164

ഇ-മെയിൽ:

സ്കൈപ്പ്:

ലീക്ക് കമ്പനി

വിലാസം:

9041 എക്സിക്യൂട്ടീവ് പാർക്ക് ഡ്രൈവ് സ്യൂട്ട് 141, നോക്സിൽ ടിഎൻ 37923

 

ഫോൺ:

865-253-7225

ഇ-മെയിൽ:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക